.

En annan väntan / Jeatjah vuertiemisnie
av Anna Sofie Bull Kuhmunen

Varför en ny bok om adoption när det redan finns så många böcker på både norska och svenska? Andra böcker ger svar på många frågor, men en fråga saknar sitt svar: hur tar det...

234.91 kr
Quantity:

Varför en ny bok om adoption när det redan finns så många böcker på både norska och svenska? Andra böcker ger svar på många frågor, men en fråga saknar sitt svar: hur tar det samiska samhället emot de adopterade barnen? Var hittar man samernas berättelser kring internationell adoption? Denna bok står för svaret på den sista frågan: de samiska rösterna kring adoption.----Mannasinie akte gærja adopsjovnen bïjre gåessie joe dan gellieh gærjah daaroen gïelesne dan aamhtesen bïjre gååvnese? Daate gærja lea saemiej gïelh jïh saakestimmieh adopsjovnen bïjre.----Boken är en flerspråkig parallellutgåva, samiska och svenska.

Bindning: Danskt band (limhäftad med flikar)
Omfång: 308
Utgivningsår: 2018
ISBN 9789163959370
9789163959370

Specific References