.

Husen som överlevde Umeå
av Bo Sundin

Husen som överlevde Umeå handlar om de 35 byggnadsminnen som är skyddade genom kulturmiljölagen i Umeå kommun. Boken förmedlar ett lite annorlunda perspektiv på Umeås historia genom att den inte bara handlar om...

330,19 kr
Skickas så snart boken finns i lager
Quantity:

Husen som överlevde Umeå handlar om de 35 byggnadsminnen som är skyddade genom kulturmiljölagen i Umeå kommun. Boken förmedlar ett lite annorlunda perspektiv på Umeås historia genom att den inte bara handlar om husen i sig utan också om de historiska sammanhangen och sambanden, miljöerna runt omkring husen, de personer som byggde dem, de som bodde där och vad som utspelats bakom fasaderna.

Tillkomståren för byggnadsminnena omspänner en tidsperiod på 200 år, från 1761 och fram till 1961.

Husen speglar olika skeden i en stad som präglats av krigshändelser och bränder, men i senare tid också av en förändringsbenägenhet som inte alltid varit till gagn för stadens historia och de äldre byggnaderna.

Bo Sundin är född i Stockholm 1951 och från 1980-talet bosatt i Umeå. Fil. kand. i ämnena etnologi, idéhistoria och konstvetenskap med inriktning mot bebyggelsehistoria. Har tjänstgjort på Göteborgs konstmuseum, Nordiska museet och sedan vid Västerbottens museum åren 1978–1994, bland annat som byggnadsantikvarie. Från 1995 anställd vid kulturmiljöenheten på Läns­styrelsen Västerbotten, länsantikvarie fram till pensioneringen 2018 och därefter ytterligare ett par års tjänstgöring, huvudsakligen för att utarbeta fördjupade kunskapsunderlag för byggnadsminnen.

Författaren har skrivit en mängd teknik- och kulturhistoriska artiklar och rapporter. Ingick i redaktionen för Bebyggelsehistorisk tidskrift 1981–1985 och var redaktör för tidskriften Västerbotten samt för Acta Bothniensia occidentalis (Skrifter i västerbottnisk kulturhistoria) 1985–1992. Utgav tillsammans med Lars Biström boken Svenska båtmotorer 1991. Var redaktör och produktionsansvarig för boken Västerbotten genom tiderna 1994 och den nya reviderade upplagan 2014 samt utgav boken Aschanska villan år 2016.

Bindning: Danskt band (limhäftad med flikar)
Omfång: 648
Utgivningsår: 2021
ISBN 9789189316157
9789189316157
2021-12-11

Speficika referenser